Vårt arbete ska sträva efter en nöjd beställare som erhållit produkter och utförande enligt önskemål och beställning.
Våra leverantörer ska se oss som en pålitlig kund.
Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar ska fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under arbetets gång.
All personal har rätt att avbryta eller förändra ett beordrat arbete för att uppnå högre/bättre kvalitet eller säkerhet.
Personalen ska ha dokumenterad vidareutbildning i föreskrifter och arbetsmetoder samt ha gällande intyg för ”Heta arbeten”